Všetci naši školitelia sú vyškolení odborníci v oblasti starostlivosti o ústnu hygienu.

Tento projekt sme najskôr rozbehli so študentmi zubného lekárstva, neskôr sme do projektu zapojili aj študentov všeobecného lekárstva a farmácie a v roku 2021 sme sa rozhodli rady školiteľov rozšíriť aj o učiteľov.

S našimi školiteľmi sa stretáme každoročne, kedy si s každým zopakujeme nadobudnuté zručnosti správnej inštruktáže na ústne pomôcky.

Ako sa stať naším školiteľom?

Ak si študentom zubného, všeobecného lekárstva alebo farmácie a chcel by si sa stať súčasťou nášho tímu, radi ťa uvidíme na výbere/recalle. Takúto možnosť máš vždy raz na začiatku semestra.

Ak si učiteľom v materskej, základnej či na strednej škole a rovnako máš chuť sa stať súčasťou nášho tímu, tak takúto možnosť máme otvorenú raz ročne a to vždy koncom augusta.

Informácie ohľadom výberu nových školiteľov uverejňujeme na našich sociálnych sieťach.
Pre viac info nás kontaktujte na info@dentalalarm-brusher.sk